• Alteracijski procesi u stijenama domaćinima ležišta ...

  formiranja dolomita, a tek naknadno i magnezita (RUMPF, 1873), ali postoji i mogućnost direktnog formiranja karbonata u sparitni magnezit (KOCH, 1893). Magnezit vezan za ultrabazične stijene nastaje djelovanjem vrućih otopina koje sadre CO 2 gdje iz forsterita i/ili serpentina nastaje magnezit kao produkt izmjene (SLOVENEC, 2002).

  Get price
 • Ovčarsko-kablarska klisura — Vikipedija, slobodna ...

  Ovčarsko-kablarska klisura predstavlja jedinstvenu morfološku celinu. Udaljena je 18 km od Čačka ečena je između planinskih masiva Ovčara i Kablara.Dugačka je oko 20 km i odlikuje se strmim stranama i uklještenim meandrima Zapadne Morave.Morava je pregrađena branama pa su formirana dva veštačka jezera na hidrocentralama Ovčar Banja i Međuvršje.

  Get price
 • DOLOMITNA FLORA OKOLINE KONJICA

  vrsta liči po habitusu na svojtu Centaurea m o n t a n a. Lišće je široko, krupno, te vremenom u potpunosti gubi paučinastu navlaku. Osim ovih vrsta, koje su isključivo svojstvene konjičkim dolomitima, pojavljuju se ovdje još mnogi ilirski ili balkanski endemi, kao i drugi stanovnici dolomita, koji su pronađeni i …

  Get price
 • Dolomiti – Wikipedija

  Dolomiti ili Dolomitske Alpe (ladinski jezik: Dolomites; talijanski jezik: Dolomiti; furlanski jezik: Dolomitis) planinska su skupina u istočnim Alpama u Italiji. Nalaze se većinskim dijelom u provinciji Belluno (), a ostalim, manjim dijelom, u provincijama Južni Tirol i Trentino (sve u sjeveroistočnoj Italiji).Dogovorno, proteže se od rijeka Adige na zapadu do Piave na istoku, i između ...

  Get price
 • Dolomit – Wikipedija

  vrsta liči po habitusu na svojtu Centaurea m o n t a n a. Lišće je široko, krupno, te vremenom u potpunosti gubi paučinastu navlaku. Osim ovih vrsta, koje su isključivo svojstvene konjičkim dolomitima, pojavljuju se ovdje još mnogi ilirski ili balkanski endemi, kao i drugi stanovnici dolomita, koji su pronađeni i …

  Get price
 • Momjan, kompleks kamenih kuća na brežuljku s pogledom na ...

  Po mnogočemu jedinstvena nekretnina smještena je na rubu sela na jednom od unikatnih lokaliteta iznad Momjana, na brežuljku s otvorenim pogledom na Umaški akvatorij i planinske lance Alpa, Dolomita, Ćićarije i Učke. ... Dolomita, Ćićarije i Učke. Poznato vinogradarsko područje uz granicu sa Slovenijom koje se odlikuje razvijenom ...

  Get price
 • Crnogorske planine | Visokogorci Crne Gore

  Komovi su po površini koju zauzimaju relativno mali planinski masiv, mada gledano po visini njihovih vrhova spadaju među najviše i najimpresivnije planine Crne Gore. Masiv Komova sačinjava nekoliko vrhova, od kojih su tri najpoznatija. Kučki Kom (2487 m) najviši je vrh Komova. Dobio je ime po Kučima prema kojima poziciono gravitira.

  Get price
 • Geološki turistički potencijali | Konjic tourism

  Dolomitni kompleks Vrtaljica je područje visokog biodiverziteta. Područje Vrtaljice je izgrađeno od minerala dolomita koji je sastavljen od kalcijevog i magnezijevog karbonata. Naglašeno prisustvo magnezijuma ovoj stijeni daje posebna fizičko-hemijska obilježja – izraženu trošnost i …

  Get price
 • Dokumentacija za odluivanje o potrebi procjene uticaja na ...

  Po načinu postanka pripadaju različitim vrstama sedimentnih stijena, a zastupljene su i srednjotrijaske vulkanske stijene. Formacija klastita i kreþnjaka donjeg trijasa (T 1) predstavlja najstarije sedimente ovog područja, otkrivene u erozionim prozorima Mratinja i Šćepan polja (u dolini Tare i Pive). Istina,

  Get price
 • Komovi | Visokogorci Crne Gore

   · Komovi su po površini koju zauzimaju relativno mali planinski masiv, mada gledano po visini njihovih vrhova spadaju među najviše i najimpresivnije planine Crne Gore. Masiv Komova sačinjava nekoliko vrhova, od kojih su tri najpoznatija. Kučki Kom (2487 m) najviši je vrh Komova. Dobio je ime po Kučima prema kojima poziciono gravitira.

  Get price
 • OPŠTINA HERCEG-NOVI Lokalna studija lokacije za turističko ...

  za turističko-rekreativni kompleks „MARAT" – Vrbnj POLAZNE OSNOVE Motivi izrade plana Izradi Lokalne studije lokacije za turističko-rekreativni kompleks "Marat" - Vrbanj, Opština Herceg Novi, pristupa se na osnovu Odluke predsjednika Opštine Herceg Novi, br.01-1-707/10, od 19.10.2010.

  Get price
 • Geomorfološka obilježja doline Crnog potoka kod Ogulina

  ogulinsko područje po porijeklu su sedimentne. Prema Bahunu (1970.), u građi ogulinskog terena sudjeluju četiri kompleksa stijena: kompleks klastita, dolomita, dolomitiziranih vapnenaca te kompleks vapnenaca. Stratigrafski položaj stijena pokazuje da klastiti pripadaju gornjem paleozoiku i trijasu i uglavnom sačinjavaju jezgre antiklinala.

  Get price
 • Biokovo

  Taj izvorski kompleks koji izbija po cijelom obodu zaljeva, može se promatrati sa prijevoja Dubci (288 m), gdje se biokovske stijene strmo ruše u more. Duž Makarskog primorja vrulja još ima između Podgore i Drašnica – Mala Vrulja i Klokun, te u uvali Žrnovnica kod Gradca.

  Get price
 • RATNI ZLOČINI MUSLIMANSKIH SNAGA NAD HRVATIMA …

  kulturnogeografske karakteristike. S.Ilešić 1959. izdvaja regije po nekoliko načela: a) načelo upotrebljivosti tj. sličnosti prirodnih uvjeta, b) načelo homogenosti prirode i c) funkcionalnost tj. teritorijalna kombinacija različitih proizvodnih aktivnosti u njihovoj međuovisnosti. To je teritorijalni kompleks izdvojen

  Get price
 • DINARSKI TIP I NJEGOVI VARIJETETI U CRNOJ GORI

  porekla, koji je, putujući po Dalmatinskom primorju 1880. godine, uočio telesne razlike između stanovništva severne –kopnene - Dalmacije i stanovništva Boke Kotorske. Denikerova klasifikacija rasa se, inače, smatra fundamentalnom jer je on, među prvim antropolozima, etničke zajednice klasifkovao i po njihovim etničkim i po njihovim

  Get price
 • Evaporitni kompleks (Permotrijas)

  Kompleks naslaga klastita, dolomita i vapnenaca, udruženih s anhidritima i gipsom, te magmatitima, izdvojen je kao jedinstvena cjelina svrstana u naslage permotrijaske starosti. Otkrivene su na otocima Palagruži i Visu, zatim u Sinjskomu polju, Vrličkomu polju, Petrovu polju (Drniš), Kosovu polju (Knin), na južnim i istočnim pribrežjima Poštaka, sjeverno od Knina, te u dolini ...

  Get price
 • Dolomiti

  Dolomiti ili Dolomitske Alpe (ladino: Dolomites, talijanski: Dolomiti, njemački: Dolomiten, furlanski: Dolomitis) je planinski masiv u Istočnim Alpama na istoku Sjeverne Italije. Dolomiti se prostiru od rijeka Adige na zapadu do rijeke Piave na istoku, kroz talijanske provincije Belluno (regija Veneto), Bolzano i Trento (regija Trentino-Južni Tirol).. U Dolomitima se nalazi jedan nacionalni ...

  Get price
 • Geoloski sprehod po Ljubljani_ovitek_SLO_SKUPAJ_1-Flip ...

   · Kompleks nekdanjega samostana nemškega viteškega reda »križnikov«, po večjih zrnih, od breče pa po tem, večkrat prenovljene, zdaj gledališče na prostem, 1268–1956. da so zrna zaobljena. Zaobljena zrna ali prodniki so bili odloženi v nekdanjih Obzidje Križank je zgrajeno iz zelenkasto-rjavega karbonskega rečnih koritih.

  Get price
 • 1. Varovana območja (Natura 2000 in zavarovana območja)

  SPA Ljubljansko barje Ljubljansko barje je kompleks mokrotnih travišč južno od Ljubljane in je eno najjužnejših visokih barij v Evropi, v Sloveniji pa edini primer nižinskega visokega barja. Prekriva ga kulturna krajina z največjo sklenjeno površino močvirnih travnikov v Sloveniji. Meri 180 km2 in leži na nadmorski višini 300 m.

  Get price
 • Planina Tara

  Zbog ovakvih karakteristika vazduha Tara predstavlja planinsko klimatsko oporavilište. Hidrološke karakteristike. Prema veličini površine, Tara je relativno siromašna vodom. Postoji nekoliko izvora u južnom delu površi. Oni se javljaju, po dnu uvala, na dodiru krečnjaka i bazičnih stena, i to: Bijela voda, Vasića ponor, Sekulić voda ...

  Get price
 • Strategija razvoja Općine Stubičke Toplice 2015.

  nasljeđem. Po važnosti se ističe kupališni kompleks u naselju Stubičke Toplice koji se nalazi u sklopu Registra kulturnih dobara Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Izgrađen je po narudžbi zagrebačkog biskupa Maksimilijana Vrhovca te obuhvaća glavnu kupališnu zgradu s Maksimilijanovom kupelji, parnu ili Dijaninu kupelj, kapelu sv.

  Get price
 • Dolomita

  Po mnogočemu jedinstvena nekretnina smještena je na rubu sela na jednom od unikatnih lokaliteta iznad Momjana, na brežuljku s otvorenim pogledom na Umaški akvatorij i planinske lance Alpa, Dolomita, Ćićarije i Učke. ... Dolomita, Ćićarije i Učke. Poznato vinogradarsko područje uz granicu sa Slovenijom koje se odlikuje razvijenom ...

  Get price
 • DOKUMENTACIJA ZA ODLUČIVANJE O POTREBI IZRADE …

  Po+P+3+Ps. Građevinska linija u prizemlju je na 2m od urbanističke parcele, dok je u ... Trijas - sedimente ove starosti predstavljaju kalkareniti, mikriti sa proslojcima dolomita sa brojnim fosilnim ostacima. Eocen - sedimenti razvijeni su faciji fliša koju na ovom terenu predstavljaju konglomerati, ... Kompleks karbonatnih stijena ...

  Get price
 • Dolomiti

  Najviši vrhovi Dolomita Ime visina (m) Ime visina (m) Marmolada: 3.344 Dreischusterspitze 3.162 Antelao 3.263 Boespitze (Sellagruppe) 3.152 Tofana di Mezzo 3.241 Croda Rossa (Hoher Caisl) 3.148 Sorapiss 3.229 Piz Popena 3.143 Monte Civetta 3.220 Elferkofel 3.115 Vernel 3.145 Grohmannspitze (Langkofel) 3.111 Monte Cristallo 3.199 Zwölferkofel ...

  Get price
 • GEOLOŠKE RAZMERE Y TRNOVSKEM GOZDU

  Geološke razmere na Trnovskem gozdu Spodnjo kredo predstavljajo v vzhodnem delu Trnovskega gozda temno sivi, bituminozni apnenci s fosili Requienia cf. ammonia Goldf. in Orbitolina sp. Y zahodnem delu Trnovskega gozda pa se začenja spodnja kreda s temnimi, bituminoznimi apnenimi skrilavci, ki vsebu-

  Get price
 • Dolomiti i Alpe putovanje autobusom 4 dana 2021.

  PLANINSKA BAJKA – DOLOMITI I ALPE 4 DANA AUTOBUSOM 2021 TERMINI PUTOVANJA: 15.7. GARANTIRANI POLAZAK, 26.8., 30.9.2021 Program putovanja:

  Get price
 • Sedimentologija karbonata i evaporita

  Karbonatni sedimenti izgrađuju pretežni dio hrvatskog jadranskog i dinarskog područja, ali i velikih prostora u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Jadranska karbonatna platforma najbolje je očuvani mezozojski kompleks plitkovodnih karbonata na svijetu i po tomu svojevrsni svjetski fenomen, nepresušna riznica podataka o uvjetima i okolišima taloženja tijekom geološki dugog vremenskog raspona od ...

  Get price
 • Geografski položaj | Sarajevo.ba

   · Geografski položaj. Sarajevo - glavni grad BiH i njeno administrativno, kulturno i obrazovno središte je smješteno na prostoru Sarajevskog polja. Sarajevsko polje se nalazi u unutar gorskoj depresiji, okruženoj planinama Bjelašnicom i Igmanom na jugozapadu, Trebevićem na jugoistoku i srednjim planinama i međudolinskim rtovima na sjeveru ...

  Get price
 • oborudovanie poverxnostnoj dobschi

  oborudovanie poverxnostnoj dobschi 2019-01-24T06:01:40+00:00 Роторная дробилка ...

  Get price
 • Određivanje bilance vode u tlu Thornthwaiteovom metodom

  usporavaju ili usmjeravaju kretanje podzemnih voda unutar sliva. Kompleks jurskih vapnenaca i dolomita na istočnom dijelu Sinjskog polja (od Graba prema Aržanu), predstavlja barijeru podzemnim vodama i usmjerava ih prema izvorima Graba te Velike i Male Rude, tako da na dionici južno od te zone uz Cetinu nema stalnih kraških vrela.

  Get price
 • Ekstrakcija prirodnog kamena | MeGran Marble, Limestone ...

  Ekstrakcija prirodnog kamena. Običan kamen obično leži plitko i izvučen iz kamenoloma otvorenih rudnika, po pravilu blokira. Blok kamen - je krupnoglibovaia pretforma, koja se izvlači iz niza za naknadnu obradu suočavanju materijale, koji odgovaraju postojećim standardima za fizičke i tehničke karakteristike, veličinu, oblik i čvrstinu.

  Get price
 • Momjan, kompleks kamenih kuća na brežuljku s pogledom na ...

  Kompleks se sastoji od tri kamene kuće tlocrtne površine 110 m², 60 m² i 30 m² s pripadajućom okućnicom od 1200 m². Glavni objekat, nekad jedna od najimućnijih kuća u selu, proteže se kroz tri kata i potkrovlje. Pristupni put odličan, s glavne asfaltne ceste u selu koje već obiluje brojnim autentično obnovljenim obiteljskim ...

  Get price
 • Savršeni hotel u srcu Dolomita

   · Savršeni hotel u srcu Dolomita. Okružen Dolomitima, Parc Hotel Florian u južnom Tirolu je savršena destinacija za ljubitelje planina…. Ovaj predivni hotelski kompleks skoro je proširen sa deset gostinjskih apartmana koji su kreirani poput sojenica, kako bi sačuvali prirodu oko sebe.

  Get price